Ana içeriğe atla

KVKK Aydınlatma Metni

  1. Veri Sorumlusu:

  Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla ……………………. (Şirket) tarafından hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesinin yanı sıra şeffaf ve hesap verebilir olmak amacıyla hazırlanmıştır.

  Web sitesine atıf yapılan aydınlatmalar, bu aydınlatma metninde hazırlanmış olup; çalışan, çalışan adayı, stajyer, Tedarikçi Yetkilisi kişi ve potansiyel hizmet alıcısı ile ilgili aydınlatmalar, Şirketin kişisel veri işleme envanterine uyumlu olmak kaydıyla Şirketin Aydınlatma Yükümlülüğü Prosedürüne göre ayrıca düzenlenmektedir.

  1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:
   1. İnternet Sitesi

  Çerezler;

  Şirket tarafından ilgili kişinin internet sitesi çerezleri kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

  Sitede Kullanılan ÇerezlerAmaçları
  Kalıcı ÇerezlerKalıcı çerezler ilgili kişi silinceye veya süreleri doluncaya (bu çerezlerin cihazında ne kadar kalacağı, çerezlerin “kullanım ömürlerine” bağlı olacaktır) kadar sabit diskinizde kalırlar. Bu çerezler parolanızı kaydeden ve web sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve web sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
  Oturum ÇerezleriOturum çerezleri “tarayıcı oturumu” süresince geçerlidir. Tarayıcı oturumu, internet tarayıcısı pencerenizi açtığınız an başlamakta olup, tarayıcı pencerenizi kapatmanızla sonlanmaktadır. Tarayıcınızı kapatmanızla birlikte, tüm geçici çerezler silinmektedir.
  Zorunlu ÇerezlerWeb sitesinde gezinmek ve web sitesinin özelliklerinden faydalanabilmek için zorunlu çerezlerdir. Bu çerezler olmadan, web sitesinden sağlanan temel hizmetlerden faydalanılamaz. Bu çerezlere, sistemin yönetilebilmesi, sahte işlemlerin önlenmesi için ihtiyaç vardır ve engellenmesi halinde web sitesi çalışamayacaktır.
  • İletişim Formu Doldurulması;
  Kişisel VeriAmaçları
  Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, Mesaj BilgisiWeb sitesi ziyaretçilerinin ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, mesaj bilgisi kişisel verileri; müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
  1. Tedarikçi Yetkilisi Kişi ve Potansiyel Hizmet Alıcısı;
  Kişisel VeriAmaçları
  Kimlik Bilgisi, Özlük Bilgisi, İletişim BilgisiAcil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçları ile işlenmektedir.
  1. Ziyaretçi;
  Kişisel VeriAmaçları
  Fiziksel Mekân Güvenliği Kamera kaydı kişisel verileri işlendiği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla fiziki mekân güvenliğinin sağlanması ve acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenmektedir.

   

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

  Kalıcı, oturum, zorunlu Çerezler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle,

  Ziyaretçi ile ilgili kişisel veriler; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle,

  Tedarikçi Yetkilisi kişi ve potansiyel hizmet alıcısı kişisel verileri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-a, m.5/II-c ve m.5/II-f gereği “Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenmektedir.

  Fiziksel mekân güvenliğinin temini için alınan görüntü kayıtları; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu m.5/II-f gereği “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak, otomatik yöntemle, kamera çekimi ile işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

  Söz konusu kişisel veriler Şirket tarafından hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ya da ilgili mevzuat gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine; hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi amacıyla hizmet sağlayıcılarına aktarılabilecektir.

   

  1. KVKK 11. Maddesi Gereği İlgili Kişinin Hakları:

  Kişisel verisi işlenen ilgili kişilerin hakları 6698 sayılı Kanunun 11. maddesinde düzenlenmiştir. Aynı Kanunun 13. maddesindeki başvuru hakları, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemlerle aşağıda verilen iletişim bilgileri aracılığı ile kullanılabilecektir.

  Şirket tarafından, ilgili kişi tarafından yapılacak başvurular en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde cevaplandırılacak ve sonuçlandırılacaktır.

  İletişim Bilgileri:
  Adres: …………………….
  Telefon:
  ……………………. E-Posta: …………………….

  WEB: …………………….

   

Menüyü Kapat

Lydsto

Temizlik için yaratıldı.

Lydsto

Bağlar Mah. Mimar Sinan Cad. No:37 G-Plus A Blok No.:47 Bagcilar/Istanbul/Turkey

T: +90 212 512 72 06
E: info@lydsto.com.tr

Anasayfa
Hesabım
0
Arama
Whatsapp